Landesamt für Steuern Niedersachsen Niedersachen klar Logo

Podatek dochodowy

Podatki dochodowe: podatek dochodowy od osób fizycznych / podatek dochodowy od osób prawnych / podatek dochodowy od przedsiębiorstw


W zasadzie umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec – zwanej dalej DBA – reguluje przepisy mówiące o tym, że prawo opodatkowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa należy do kraju (Rzeczypospolitej Polskiej), w którym przedsiębiorstwo posiada swoją siedzibę.

Przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które jednak w Niemczech jako kraju, w którym wykonywana jest działalność posiada zakład pracy lub stałego przedstawiciela w rozumieniu artykułu 5 umowy DBA, podlega zgodnie z artykułem 7 umowy DBA wraz z jego osiągniętymi dochodami niemieckim przepisom opodatkowania dochodowego (podatek dochodowy od osób fizycznych lub podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek dochodowy od przedsiębiorstw). Dlatego przedsiębiorstwa są zobowiązane do złożenia odpowiednich deklaracji podatkowych do dnia 31.07. roku następnego.

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w Niemczech są zobowiązane do przesłania niemieckiemu Urzędowi Skarbowemu dokumentów wymaganych do kontroli zakładu pracy i opodatkowania dochodów (Formularz „Kontrola obowiązku podatkowego w Niemczech” ).

Właściwym Urzędem Skarbowym odpowiedzialnym jest Urząd Skarbowy w Hameln, o ile przedsiębiorcy, których miejsce zamieszkania, siedziba lub zarząd znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej wykonuja uslugi budowlane na terytorium Niemiec, jeśli nazwisko przedsiębiorcy, nazwa spółki cywilnej lub osoby prawnej zaczyna się od liter od A do G.


Prawo opodatkowania przysługujące państwu niemieckiemu jako krajowi, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza zgodnie z artykułem 7 oraz 5 umowy DBA, jest sprawdzane pod względem podatkowym przez Urząd Skarbowy.

W związku z tym co roku wysyłane są monity przypominające o złożeniu deklaracji podatkowej, o ile nie została już dostarczona lub nie podano jeszcze żadnych danych dotyczących obowiązku podatkowego w Niemczech za dany rok. Ponieważ podstawy opodatkowania mogą zmieniać się co roku, na przykład utworzenie zakładu pracy na placu budowy lub montażu (na okres powyżej 12 miesięcy) zgodnie z artykułem 5 ustęp 3 umowy DBA, należy złożyć informacje za każdy rok kalendarzowy, w którym przedsiębiorstwo prowadziło działalność gospodarczą na terenie Niemiec.


Umowa pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (de/pl) (PDF)

zum Seitenanfang
zur mobilen Ansicht wechseln