Landesamt für Steuern Niedersachsen Niedersachen klar Logo

Centralna właściwość dla zagranicznych przedsiębiorstw i pracowników

Właściwym Urzędem Skarbowym odpowiedzialnym za niżej wymienione formy opodatkowania jest Urząd Skarbowy w Hameln, o ile przedsiębiorcy, których miejsce zamieszkania, siedziba lub zarząd znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej dokonuja transakcji na terytorium Niemiec:

  • Opodatkowanie VAT obowiązujące w przypadku przedsiębiorców, których pierwsze litery pochodzące od nazwiska rozpoczynają się od litery A do G lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy rozpoczynają się od litery A do G.
  • Opodatkowanie dochodowe obowiązujące w przypadku przedsiębiorców budowlanych, których pierwsze litery pochodzące od nazwiska właściciela i jego pracowników rozpoczynają się od litery A do G lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy i jej pracowników rozpoczynają się od litery A do G

Ponadto Urząd Skarbowy w Hameln jest również urzędem właściwym do potrącania podatku od wynagrodzeń w przypadku transgranicznej pracy tymczasowej

  • od firm użyczających pracowników, których miejsce zamieszkania, siedziba lub kierownictwo znajduje się w RzeczypospolitejPolskiej (Przedsiębiorstwa, których pierwsze litery pochodzące od nazwiska rozpoczynają się od litery A do G lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy rozpoczynają się od litery A do G)
  • urzędem właściwym do opodatkowania pracowników tymczasowych w/w firm użyczających, jeżeli pracownicy oddelegowani do pracy za granicę zatrudnieni są w budownictwie.

W stosunku do polskich przedsiębiorstw/przedsiębiorstw budowlanych i ich pracownikow / pracownikow oddelegowanych w wyzej wymienionych przypadkach właściwym dla nich urzędem jest:

Centralna właściwość Urzedow Skarbowych w Hameln, Oranienburgu, Cottbus i Nördlingen dla zagranicznych przedsiębiorstw i pracowników nie ulega zmianie nawet jesli osoba prawna dodatkowo posiada miejsce zamieszkania lub w przypadku spółek osobowych / kapitałowych, siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium Niemiec.

Uwaga:

Proszę wziąć pod uwagę, iż zawarte na tych stronach informacje nie służą jako pomoc w zakresie doradztwa podatkowego. Jeżeli mają Państwo merytoryczne pytania odnośnie gospodarczej, transgranicznej działalności lub odnośnie sporządzania deklaracji podatkowych, prosimy skierować się do wybranej przez siebie osoby posiadającej uprawnienia do świadczenia doradztwa w sprawach podatkowych (na przykład doradca podatkowy).


Od 21.08.2019, ze względów bezpieczeństwa, wysylanie i odbieranie e-maili przez administrację państwową Dolnej Saksonii (Landesverwaltung Niedersachsen) będzie mozliwe tylko przy uzyciu protokołów szyfrowania TLS 1.2. Więcej informacji można znaleźć na następującej stronie internetowej administracji państwowej Dolnej Saksonii: https://www.it.niedersachsen.de/startseite/itnews/aktuelles/TLS-177563.html
zum Seitenanfang
zur mobilen Ansicht wechseln